วันจันทร์-ศุกร์ (08:30 - 17:30)
วันเสาร์ (08:30 - 12:00)
021 41 77 11 (เวียงจันทน์)
042 414 578-9 (หนองคาย)
02 021 0433 (กรุงเทพ)

Track & Trace

ตรวจสอบสถานะพัสดุ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

INSEEX ສົ່ງສິນຄ້າໄທ-ລາວ

ບໍລິການໄວທັນໃຈ ໃນລາຄາກັນເອງ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສົ່ງສິນຄ້າໄທ-ລາວກັບ INSEE X ທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ແຕກຕ່າງ

ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສົ່ງເຄື່ອງໄປລາວ ເປັນຄັນລົດ 6ລໍ້ ຂຶ້ນໄປ
 • ບໍລິການຝາກສາງໜອງຄາຍ ຫລື ຈຸດລວມສິນຄ້າ
 • ບໍລິການ Shipping ຝັ່ງໄທ
 • ບໍລິການ ພື້ນທີ່ ສະແດງສິນຄ້າ
 • ບໍລິການແພັກສິນຄ້າ
 • ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
 • ບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ COD
 • ບໍລິການ ເຄມ VAT

ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວແບບຍ່ອຍ
 • ບໍລິການລວບລວມສິນຄ້າຈາກບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ່າງໆໃນໜອງຄາຍ
 • ບໍລິການຝາກສາງໜອງຄາຍ
 • ບໍລິການລູກຄ້າຢາກຊື້ເຄື່ອງໃນໄທແລ້ວຈັດສົ່ງເຖິງບ້ານໃນລາວ
 • ບໍລິການຝາກສາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິການແພັກສິນຄ້າ
 • ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
 • ບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ COD

ບໍລິການລູກຄ້າຢາກຊື້ເຄື່ອງໃນໄທແລ້ວຈັດສົ່ງເຖິງບ້ານໃນລາວ
 • ບໍລິການຈັດຊື້ສິນຄ້າໃນໄທ (LAZADA, SHOPEE, etc)
 • ບໍລິການໂອນເງິນ ຫຼື ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ
 • ບໍລິການຈັດສົ່ງຈາກໄທເຖິງບ້ານໃນລາວ

ມີບໍລິການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍຜ່ານ onxon.com
 • บริการขาย Online ผ่าน onxon.com
 • ບໍລິການໂຄສະນາທາງ Online ແລະ Offline
 • ບໍລິການກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ
 • ບໍລິການຝາກສາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິການແພັກສິນຄ້າ
 • ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
 • ບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ COD

ບໍລິການຈຸດຮັບສິນຄ້າ (Drop point)
 • ບໍລິການຮັບສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
 • ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
 • ບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ COD
 • บริการจุดรับสินค้า Drop point

ບໍລິການຈັດສົ່ງພັດສະດຸຈຳນວນຫຼາຍ
 • ບິນ
 • ຈົດໝາຍ
 • ເອກະສານທົ່ວໄປ
 • กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ
 • อื่นๆ

ບໍລິການຈັດສົ່ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ໃນການຈັດຊື້, ຈັດຫາແຕ່ມີຄວາມກັງວົນໃນການຈັດສົ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ວ່າຮັບເຄື່ອງໄດ້ຢູ່ໃສ ໃນການຕິດຕັ້ງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ Insee Express ບໍລິການຈັດສົ່ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ (ບໍລິການຕິດຕັ້ງ) ຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງລວມມີ: ເຄື່ອງປັບອາກາດພາຍໃນເຮືອນ ເຄື່ອງຊັກຜ້າ ແລະເຄື່ອງອົບແຫ້ງ ເຄື່ອງນໍ້າອຸ່ນ

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດໃນລາວ (ຟຣີ)
ດ້ວຍປະສົບການໃນການດຳເນີນຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນເວລາຍາວນານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນລັກສະນະຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ, ລວມເຖິ່ງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດເຊັ່ນ: ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະເທດລາວ, ການຕະຫຼາດ Online - Offline ທີ່ເໝາະສົມ ແລະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ພວກເຮົາມີໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານກ້າວໄປໜ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ແນວຄິດ ແລະ ການກໍ່ຕັ້ງ

ກຸ່ມບໍລິສັດອິນຊີ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດມາເປັນເວລາດົນນານກວ່າ 15 ປີ ໃນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມາໃຊ້ທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນກຸ່ມບໍລິສັດອິນຊີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມຊໍານານ ໃນການຈັດຊື້ ຈັດຫາ ສິນຄ້າຕ່າງໆ ມາໃຊ້ໃນປະເທດລາວເປັນຢ່າງດີ.

ປະຈຸບັນນີ້ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງທັ້ງການດໍາເນີນຊິວິດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ທັນໂລກທັນເຫດການ.

ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນນີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດອິນຊີ ມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກໆດ້ານທີ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການຈັດຊື້ ຈັດຫາ ຕະຫຼອດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ກັບຄົນໃນປະເທດລາວ ຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ອິນຊີເອັກເພຣສ໌ ຂຶ້ນມາເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ຄົນໃນປະເທດລາວທຸກຄົນ ພາຍໃຕ້ຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງ ແລະ ມີຄວາມຈິງໃຈ ໃນການເບິ່ງແຍງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂຶ້ນສະດວກສະບາຍຂຶ້ນດ້ວຍລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຄວບຄຸມທຸກຄວາມຕ້ອງການ ເນັ້ນການບໍລິການທີ່ດີເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ ໄວ້ໃຈໄດ້ທຸກການຈັດສົ່ງ, ໝັ້ນໃຈ ເຊື່ອໄດ້ ໄວແທ້

Vision : ວິໄສທັດ

ເປັນຜູ້ນຳ ດ້ານການບໍລິການຮັບສົ່ງສິນຄ້າຈາກປະເທດໄທ ໄປຍັງປະເທດລາວທົ່ວທຸກພູມີພາກ

Mission : ພັນທະກິດ

ສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າ ທັ້ງໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ

ພັດທະນາລະບົບການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ ຄວບຄຸມທຸກຄວາມຕ້ອງການ

ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຈິດແຫ່ງການບໍລິການ (Service Mind)

ນຳນະວັດຕະກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີມາໃຊ້ໃນອົງກອນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ມີຄວາມທັນສະໄໝ

Goals : ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ (ພາຍໃນ 01 ປີ)

ຂຶ້ນແຜນປະຊາສຳພັນບໍລິສັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ

 • ບໍລິການ ຮັບ-ສົ່ງ ສິນຄ້າ ຈາກປະເທດໄທມາຍັງປະເທດລາວ
 • ບໍລິການ ຮັບ-ສົ່ງ ສິນຄ້າ ພາຍໃນປະເທດລາວ

ເປົ້າໝາຍໄລຍະກາງ (ພາຍໃນ 3-5 ປີ)

ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນການໃຫ້ບໍລິການ

ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ (ພາຍໃນ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ)

ບໍລິສັດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ໃນຄຸນນະພາບ ມາດຕະຖານ ໄປທົ່ວໂລກ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ທຸລະກິດ ເຖິງ ບຸກຄົນ

ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງທຸລະກິດ ທີ່ມີຄວາມຈະເລີນ ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບຂົນສົ່ງ ທີ່ວ່ອງໄວໃນ ການສົ່ງພັດສະດຸໄປຫາບຸກຄົນ, Insee Express ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງພັດສະດຸລະຫ່ວາງ ທຸລະກິດ ເຖິງ ບຸກຄົນ, ເພື່ອຮອງຮັບການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: (E-Commerce) ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າຜ່ານສື່ໂທລະພາບ, (Home-Shopping Channels) ແລະ ການຂາຍອື່ນໆທຸກຊ່ອງທາງໃນປະເທດລາວ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບລູກຄ້າ, ໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບສາມາດກວດສອບສະຖານະສິນຄ້າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ທຸລະກິດ ເຖິງ ທຸລະກິດ

ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເບິ່ງເຫັນໂອກາດໃນທຸລະກິດ Insee Express ຈຶ່ງຮັບບໍລິການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງຂອງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຮູບແບບທຸລະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ທັນເວລາ ທັນຕໍ່ການໃຊ້ງານໂດຍຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ໄປຍັງສຳນັກງານ ແລະ ສະຖານປະກອບການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສຳນັກງານ, ຫ້ອງການ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ

ບໍລິສັດຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດການຄ້າລະຫ່ວາງປະເທດ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມ, ສຳນັກງານທະນາຍຄວາມ

ກຸ່ມຮ້ານຄ້າຍ່ອຍໃນເຄືອບໍລິສັດດຽວກັນ, ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ, ບໍລິສັດຂາຍຕົງ ແລະ ສຳນັກງານທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍທຸກການຈັດສົ່ງ ສາມາດກວດສອບສະຖານະການຈັດສົ່ງໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ, ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຈະບໍ່ເສຍຫາຍ ລວມໄປເຖິງການມີທາງເລືອກໃນການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ບໍລິການ ທັງແບບເກັບເງິນປາຍທາງ ແລະ ຈ່າຍໂດຍເງິນສົດ ເປັນຕົ້ນ

ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ ເຖິງ ບຸກຄົນ

ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງເຮົາ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ Insee Express ຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ພັດສະດຸ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍທົ່ວທຸກພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວຢ່າງວ່ອງໄວ, ທັນໃຈ ໃນລາຄາມາດຕະຖານ

ໂດຍ Insee Express ເປີດບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າ ນໍາພັດສະດຸມາຝາກສົ່ງຕັ້ງແຕ່ເວລາ 8:00-16:30 ໂມງ ແລະ ຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບທັນທີໃນມື້ຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງລູກຄ້າໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜູ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດ, ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບສາມາດກວດສອບສະຖານະ ຂອງພັດສະດຸໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການ

ໝັ່ນໃຈ

ດ້ວຍລະບົບກວດສອບພັດສະດຸ: Insee Express ໃຊ້ລະບົບ Tracking Number ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດກວດສອບ ສະຖານະສິນຄ້າໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຈະບໍ່ເສຍຫາຍ ໃນລະຫ່ວາງການຈັດສົ່ງ

ສະດວກ

ດ້ວຍບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ: ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ ບໍລິການຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ດ້ວຍການຈ່າຍໄດ້ທັງ 3 ສະກຸນເງິນ ( ກີບ, ບາດໝ ໂດລາ ) ຫຼືເລືອກຈ່າຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ດ້ວຍການສະແກນ QR Code ກີບ

ສະບາຍ

ດ້ວຍບໍລິການຮັບເຄື່ອງເຖິງບ້ານ: ເພື່ອປະຫຍັດເວລາຂອງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ເຖິງມືຜູ້ຮັບຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຈະບໍ່ເສຍຫາຍ ລວມໄປເຖິງການມີທາງເລືອກໃນການຈ່າຍຄ່າບໍລິການທັງແບບເກັບເງິນປາຍທາງ ແລະ ຕົ້ນທາງເປັນຕົ້ນ.

ພໍໃຈ

ດ້ວຍລາຄາຄ່າຈັດສົ່ງສິນຄ້າທີ່ເປັນມາດຕະຖານ: ປະຫຍັດ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າກັບການບໍລິການ

ຍິນດີ

ດ້ວຍການບໍລິການພື້ນທີ່ສ່າງໃຫ້ເຊົ່າ: ຂະໜາດໃຫ່ຍ ທັ້ງໃນຫນອງຄາຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັກສາສິນຄ້າຂອງທ່ານ ໃຫ້ປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານ

ອູ່ນໃຈ

ດ້ວຍລະບົບປະກັນສິນຄ້າ: ໃນວົງເງິນປະກັນສູງສຸດ 500,000 ກີບ ຫຼື ປະມານ 2,000 ບາດ

ຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ

ໃສ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ

ປະເພດການສົ່ງສິນຄ້າ
ต้นทาง
ปลายทาง

ນໍ້າໜັກວັດສະດຸ [ກິໂລກຣາມ]

ກ້ວາງ[ຊັງຕີແມັດ]

ຍາວ[ຊັງຕີແມັດ]

ສູງ[ຊັງຕີແມັດ]

ຄ່າບໍລິການ

0


ຜົນຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າ

ປະທັບໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ INSEE X ຊື້ເຄື່ອງແມ່ນໄດ້ຮັບເຄື່ອງແນ່ນອນ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນ ເກັບເງິນໜ້າບ້ານເລີຍ ໃຊ້ບໍລິການແລ້ວສະບາຍໃຈ
ຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍຈາກໄທ ບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກອິກຕໍ່ໄປ INSEE X ສົ່ງເຖິງບ້ານຂອງທ່ານເລີຍ ດີຫຼາຍໆ
ບໍລິການດີ ວ່ອງໄວ ສິນຄ້າມີສະພາບສົມບູນປະທັບໃຈສຸດໆ

ที่ตั้งสำนักงาน

นครหลวงเวียงจันทน์ : ถนน 23 สิงหา บ้าน หนองบอน เมือง ไชเชดถา นครหลวงเวียงจันทน์
ໂທ : 021 41 77 11, 020 5266 0411

จังหวัดหนองคาย : 1123 หมู่ที่4 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ໂທ : 042 414 578-9, 088-813-3394

กรุงเทพมหานคร : อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 152 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพ 10501
ໂທ : 02 021 0433, 088-813-3305

ที่ตั้งคลังสินค้า

นครหลวงเวียงจันทน์ : ถนน หนองบอน ชอย1 บ้าน หนองบอน เมือง ไชเชดถา นครหลวงเวียงจันทน์

จังหวัดหนองคาย : 66/1 หมู่ 5 ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000