ວັນຈັນ-ວັນເສົາ (08:30 - 17:30)
ໂທ. 021-41 77 11

ຄົ້ນຫາໝາຍເລກວັດສະດຸ

INSEEX ສົ່ງສິນຄ້າໄທ-ລາວ

ບໍລິການໄວທັນໃຈ ໃນລາຄາກັນເອງ

ສົ່ງບຸກຄົນ ເຖິງ ບຸກຄົນINSEE X ຂອງເຮົາໃສ່ໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນການບໍລິການຢ່າງສູງ ທີ່ຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍທົ່ວທຸກພື້ນທີ່ໃນລາວຢ່າງວ່ອງໄວ ທັນໃຈໃນລາຄາບໍ່ແພງ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຫຍັດເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຈັດສົ່ງວັດສະດຸຕ່າງໆ.

ອ່ານຕໍ່

ໂດຍ INSEE X ເປີດບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້ານຳວັດສະຖຸມາຝາກສົ່ງຕັ້ງແຕ່ເວລາ 8:30 – 17:30 ໂມງ ແລະ ຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບທັນທີ ໃນມື້ທັດໄປ ຊຶ່ງລູກຄ້າໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜູ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ລວດເລວ ແລະ ບໍຊຳລຸດເສຍຫາຍ ໂດຍຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບສາມາດເຊັກສະພາບຂອງວັດສະດຸໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງນຳສິນຄ້າຝາກສົ່ງກັບ INSEE X ຜ່ານລະບົບ Tracking Number

ສົ່ງທຸລະກິດ ເຖິງບຸກຄົນINSEE X ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງວັດສະດຸລະຫວ່າງທຸລະກິດເຖິງບຸກຄົນ sເພື່ອຮອງຮັບການຈັດສົ່ງວັດສະດຸຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດຜ່ານສື່ຕ່າງໆ [E-commerce] ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າຜ່ານສື່ໂທລະສັບ [Home-shopping Channels] ໃນລາວ.

ອ່ານຕໍ່

ເນື່ອງຈາກ ປັດຈຸບັນທຸລະກິດລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ກັບບຸກຄົນ ນັ້ນມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງລວດເລວ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບຂົນສົ່ງທີ່ລວດເລວ ທັນໃຈ ປະທັບໃຈທັງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ ລວມເຖິງມີຄວາມໝັ້ັນຄົງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ເພື່ອຮອງຮັບການສົ່ງສິນຄ້າ ໄປຍັງຜູ້ຮັງລາຍບຸກຄົນ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ສຳນັກງານ ຫຼື ຕາມຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ.

INSEE X ໃສ່ໃນບໍລິການຫຼາຍຈຶ່ງມີລະບົບ Tracking Number ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ຈັດສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບສາມາດກວດສອບສະຖານະສິນຄ້າໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຈະບໍ່ເສຍຫາຍ ລວມໄປເຖິງການມີທາງເລືອກ ໃນການຊຳລະຄ່າໃຊ້ບໍລິການທັງແບບເກັບເງິນປາຍທາງ ແລະ ຊຳລະໂດຍເງິນສົດ ເປັນຕົ້ນ.

ສົ່ງທຸລະກິດ ເຖິງ ທຸລະກິດINSEE X ເຮົາຮັບບໍລິການຈັດສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງຂອງໃຫ້ລູກຄ້າໃນຮູບແບບທຸລະກິດເຖິງທຸລະກິດຫຼື B2B ໂດຍຈັດສົ່ງວັດສະດຸໄປແຕ່ລະສໍານັກງານ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ບໍລິສັດຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

ອ່ານຕໍ່

ບໍລິສັດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສຳນັກງານກົດໝາຍ ກຸ່ມຮ້ານຄ້າຍ່ອຍໃນເຄືອບໍລິສັດດຽວກັນ ຮ້ານຄ້າປີກ ບໍລິສັດຂາຍຕົງ ແລະ ສຳນັກງານທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ລະບົບກວດສອບວັດສະດุຸ

INSEE X ໃຊ້ລະບົບ Tracking Number ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖາ ນະສິນຄ້າໄດ້ທຸກທີທຸກເວລາ ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຈະບໍ່ສູນຫາຍ.

ເກັບເງິນປາຍທາງ

ສະດວກສະບາຍດ້ວຍການເລືອກໃຊ້ບໍລິການທີ່ມີໃຫ້ເລືອກທັງແບບລະບົບເກັບເງິນປາຍທາງ ຫຼື ເລືອກຈ່າຍແບບເງິນສົດ.

ຮັບສິນຄ້າຈາກເຮືອນ

ປະຫຍັດທັງເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍ ລະບົບບໍລິການຮັບສິນຄ້າຈາກເຮືອນ ເພື່ອ ຈັດສົ່ງວັດສະດຸ ຫຼື ສິນຄ້າເຖິງມືລູກຄ້າປາຍທາງຢ່າງປອດໄພ.

ລາຄາຖືກ

ລາຄາຈັດສົ່ງສິນຄ້າຖືກ ບໍລິການ ສຸດຄຸ້ມຄ່າ

ສົ່ງຄືນຟຣີ!

ໃນກໍລະນີຈັດສົ່ງສິນຄ້າບໍ່ສໍາເລັດ INSEE X ຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າກັບ ຄືນໃຫ້ທ່ານຟຣີ! ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າບໍລິ ການເພີ່ມ

ຄ່າປະກັນສິນຄ້າ

ປະກັນສິນຄ້າສູງສຸດ 460,000 ກີບ
ກ່ຽວກັບເຮົາ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການກັບ INSEE X

ບໍລິການຈັດສົ່ງວັດສະດຸ ຫຼຶ ສິນຄ້າໄປແຕ່ລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະ ເປັນບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ, ສໍານັກງານ,ຄັງສິນຄ້າ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ແລະຄົວເຮືອນທຸກໆທີ່.

ໃນການໃຊ້ບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວໂດຍຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຜູ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າໃນສະພາບສົມບູນ ບໍ່ເສຍຫາຍເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມປະທັບໃຈທັງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະປະຫຍັດເວລາໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ

ໃສ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ

ປະເພດການສົ່ງສິນຄ້າ
ປາຍທາງ(ຄົ້ນຫາໂດຍໃຊ້ຊື່ເມືອງ)

ນໍ້າໜັກວັດສະດຸ [ກິໂລກຣາມ]

ກ້ວາງ[ຊັງຕີແມັດ]

ຍາວ[ຊັງຕີແມັດ]

ສູງ[ຊັງຕີແມັດ]

ຄ່າບໍລິການ

0

ຜົນຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າ

ປະທັບໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ INSEE X ຊື້ເຄື່ອງແມ່ນໄດ້ຮັບເຄື່ອງແນ່ນອນ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນ ເກັບເງິນໜ້າບ້ານເລີຍ ໃຊ້ບໍລິການແລ້ວສະບາຍໃຈ
ຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍຈາກໄທ ບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກອິກຕໍ່ໄປ INSEE X ສົ່ງເຖິງບ້ານຂອງທ່ານເລີຍ ດີຫຼາຍໆ
ບໍລິການດີ ວ່ອງໄວ ສິນຄ້າມີສະພາບສົມບູນປະທັບໃຈສຸດໆ

INSEE X

ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກໄທເຖິງລາວແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດລາວໂດຍໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງວັດສະດຸ ຫຼື ສິນຄ້າໄປຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິສັດ,ຫ້າງຮ້ານ,ສໍານັກງານ,ຄັງສິນຄ້າ,ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນຕົ້ນ. ມີບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງແລະ ການຮັບປະກັນສິນຄ້າ

ທີ່ຢູ່

NONGBON ROAD
BAN NONGBONG
SAYSETHA DISTRICT
VIENTIANE
LAOS

ໂທ. 021-41 77 11

บริษัท อินทรี เอ็กซ์เพรส จำกัด 257/10 หมู่ 5 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000

ໂທ. 042-414-578-9